Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu

Kamil Filipski13 lutego 20174 komentarze

Witaj drogi Czytelniku!

Opowiem Ci dzisiaj na co powinieneś zwrócić uwagę, aby móc ubiegać się przed sądem o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy w skutek stosowania mobbingu przez pracodawcę.

No to zaczynajmy!

******

Zacznijmy od rzeczy wydawało by się oczywistej, ale w praktyce stwarzającej problemy.

Pamiętaj drogi Czytelniku, że jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy na skutek mobbingu, to musisz wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Większość zgłaszających się do mnie osób doskonale wie, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez jego zachowania – czyli w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy. Dość powszechna jest również wiedza, że w tym drugim przypadku należy dodatkowo wskazać  przyczyny uzasadniające taki sposób rozwiązania umowy.

To wszystko prawda, jednak jak się domyślasz nie opowiadałbym Ci o tym, gdyby wszystko było takie proste i oczywiste…

W przypadku dochodzenia odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w skutek mobbingu powyższe zasady kształtują się trochę inaczej!

Aby otworzyć sobie drogę do żądania odszkodowania – niezależnie od sposobu rozwiązania umowy o pracę – musisz wskazać  mobbing jako przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Oznacza to, że nawet jeśli rozwiążesz umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to – aby móc wystąpić o odszkodowanie – musisz dodatkowo wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania umowy.

Wiesz już co musi zawierać oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

Przejdźmy wiec dalej…

Kolejną ważną rzeczą jest forma takiego oświadczenia. Otóż zgodnie z przepisami oświadczenie to musi być w formie pisemnej, no i oczywiście zawierać twój podpis.

Niedopuszczalne jest ustne rozwiązanie stosunku pracy. Innymi słowy żadnego skutku nie wywoła publiczne wykrzyczenie pracodawcy co o nim myślisz, nawet zakończone efektownym „Zwalniam się natychmiast!” W takiej sytuacji nawet pełne biuro świadków nie pomoże – sąd nie przyzna odszkodowania za mobbing i kropka.

Jak się zapewne domyślasz w przypadku mobbingu najczęściej mamy  do czynienia z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.

Nie ma się co dziwić… ciężko oczekiwać, żeby poniżany i gnębiony przez dłuższy czas pracownik spokojnie oczekiwał w pracy na upływ trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warto żebyś wiedział, że  rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym możesz jedynie przez miesiąc od zaistnienia przyczyny. W odniesieniu do mobbingu – który jest zjawiskiem rozłożonym w czasie – jest to miesiąc od ostatniego zdarzenia składającego się na mobbing.

Wiesz już na co zwrócić uwagę, aby otworzyć sobie możliwość wystąpienia o odszkodowanie. Kolejną i zarazem ostatnią rzeczą, o której chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć, jest wysokości należnego Ci odszkodowania.

Zgodnie z przepisami jeśli w skutek mobbingu rozwiązałeś umowę o pracę to masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie ma przepisu, który regulował by górną granicę wynagrodzenia.

Ale to to sobie możesz wszędzie przeczytać…ja obiecałem Ci konkrety z praktyki, a nie cytaty z przepisów, prawda?

No to do konkretów…!

W praktyce przyjmuje się, że w zakresie odszkodowania mieści się kwota – co najmniej – odpowiadająca równowartości wynagrodzenia pracownika za przysługujący okres wypowiedzenie. Nie wyłącza to możliwości dodatkowego zasądzenia odszkodowania za okres wypowiedzenia ze względu na rozwiązanie umowy przez pracownika w skutek  ciężkiego naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków – ma on przecież obowiązek zapobiegania mobbingowi, z którego się nie wywiązał.

Nadto w praktyce często w skład odszkodowania wchodzą również koszty przekwalifikowania się lub założenia własnej działalności.

W następnym poście opowiem Ci czy w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę warto wskazać jeszcze inne niż mobbing przyczyny oraz jakie zagrożenia są z tym związane.

Do zobaczenia wkrótce!

Kamil

{ 4 comments… read them below or add one }

Prawo gospodarcz pracy Luty 14, 2017 o 19:46

Ja nie ukrywam, że swojej praktyki uważam odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu za niełatwe sprawy ze względu na częste problemy dowodowe

Odpowiedz

Kamil Filipski Luty 14, 2017 o 20:04

Niestety muszę się zgodzić, dlatego też w kolejnych wpisach postaram się opowiedzieć trochę więcej o dowodach w sprawie o mobbing.

Odpowiedz

Prawo gospodarcz pracy Luty 14, 2017 o 21:37

Czekam w takim razie na wpis, na pewno będzie ciekawy ;]

Odpowiedz

Karolina Luty 24, 2017 o 00:46

Spraw o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu jest bardzo niewiele. I nawet nie jest problemem postępowanie dowodowe, ale niepewność pracownika – co dalej? Procesy o mobbing ciągną się latami a i nawet mimo dobrych dowodów nie ma pewności jak Sąd rozstrzygnie. Sędziowie bowiem nadal mają kłopot z orzekaniem w sprawach mobbingu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: