Dlaczego w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu mobbingu warto wskazać też inne przyczyny uzasadniające rozwiązanie?

Kamil Filipski14 lutego 2017Komentarze (0)

Witaj drogi Czytelniku!

Dzisiaj opowiem Ci czy w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia warto wskazać jeszcze inne niż mobbing przyczyny oraz jakie zagrożenia są z tym związane.

Jak już wiesz z z postu Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu  jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy na skutek mobbingu, to musisz wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy i to niezależnie od tego czy rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem czy też bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Często spotykam się z pytaniem: „Czy w związku z tym mogę/powinienem wskazać też inne przyczyny np nie wypłacanie wynagrodzenia na czas?”

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna.

Jeśli rozwiązujesz umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia to z całą pewnością warto wskazać dodatkowe przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy.

Już wyjaśniam Ci dlaczego…

Nie muszę Ci tłumaczyć, że sprawy o mobbing bywają trudne, nie zawsze kończą się tak jakbyśmy tego chcieli. Jak często mawiają moi Klienci: „Bo do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość!” 🙂

Warto więc żebyś wiedział, że jeśli sąd dojdzie do wniosku, że jednak nie byłeś ofiarą mobbingu – a co za tym idzie niesłusznie rozwiązałeś umowę o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy –  to nie tylko przegrasz sprawę, ale dodatkowo pracodawcy przysługiwać będzie roszczenie o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – co do zasady – w wysokości Twojego wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia, a jeśli miałeś umowę na czas oznaczony, to za czas przez jaki umowa miała jeszcze trwać, nie więcej jednak niż za czas wypowiedzenia.

Najprostszą i zarazem bardzo skuteczną metodą uniknięcia takiej sytuacji jest właśnie podanie dodatkowych przyczyn w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Wystarczy, żeby chociaż jedna z dodatkowych przyczyn okazała się uzasadniona i już roszczenie o odszkodowanie nie będzie pracodawcy przysługiwało!

Co więcej, w takiej sytuacji możliwe będzie zasądzenie na Twoją rzecz odszkodowania na innej niż mobbing podstawie. Musisz jednak dać sądowi szansę i sam wskazać inne podstawy –  sąd nie będzie ich poszukiwał za Ciebie.

W ten sposób zapoznałeś się z podstawowymi informacjami o roszczeniach jakie przysługują Ci w stosunku do pracodawcy w związku z mobbingiem w pracy.

Czas więc przygotować się do złożenia pozwu! Zanim jednak złożysz pozew warto zebrać dowody…

W następnym poście opowiem Ci co może być dowodem w sprawie o mobbing.

Do zobaczenia wkrótce!

Kamil

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: