Biegły sądowy i jego rola w sprawie o mobbing

Kamil Filipski23 marca 2017Komentarze (0)

Witaj drogi Czytelniku!

W poprzednich wpisach obiecywałem, że kiedyś opowiem Ci więcej o biegłych sądowych. Tym wpisem mam zamiar zacząć spełniać obietnicę?

Dlaczego zacząć, a nie spełnić?

Cóż dla naszej wspólnej wygody 🙂 Gdy spróbowałem w jednym wpisie zawrzeć wszystko co chciałbym Ci przekazać, to wyszło mi prawdziwe wypracowanie! Pomyślałem więc, że podzielę temat na kilka wpisów co mi ułatwi pisanie, a Tobie da szansę nie zasnąć podczas czytania. 🙂

W dzisiejszym wpisie opowiem Ci więc kim jest biegły sądowy i jaka jest jego rola w sprawie o mobbing, a w kolejnych  przejdę do innych kwestii związanych z tym ważnym i trudnym zagadnieniem.

No to zaczynajmy…

******

Często podczas rozmów z Klientami odnośnie zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem spotykam się ze stwierdzeniem:

„Niech sąd oceni czy moje schorzenia powstały w wyniku stosowania przez pracodawcę mobbingu!”

Jasne, czasem jest to tylko skrót myślowy. Często jednak Klient rzeczywiście jest przekonany, że takiej oceny dokona sąd – bo przecież to sąd rozstrzyga sprawę.

No niby tak… ale przecież sędzia nie ma specjalistycznej wiedzy medycznej pozwalającej  no obiektywną ocenę czy dane schorzenie może być efektem stosowania mobbingu, czy też ma zupełnie inne podłoże.

Dlatego właśnie w takiej sytuacji niezbędne jest sporządzenie opinii przez zewnętrznego fachowca – eksperta. Takiego fachowca nazywamy biegłym sądowym – w sprawach o rozstrój zdrowia jest to zazwyczaj psycholog lub lekarz np psychiatra.

Powiem Ci więcej…

Nawet gdyby sędzia prywatnie był wybitnym lekarzem, to i tak nie mógł by ocenić tej kwestii sam. Zgodnie z obowiązującym prawem niedopuszczalne jest mieszanie roli biegłego i sędziego w tej samej sprawie.

Czemu?

Otóż dzisiaj zarówno powód jak i pozwany mają prawo kwestionować ocenę faktów dokonaną przez biegłego, mogą zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia czy nawet wnieść o sporządzenie kolejnej opinii przez innego biegłego.

Jaki miało by to sens gdyby to sąd orzekający w sprawie był autorem kwestionowanej opinii?

Cóż… niewielki…

Kto może więc zostać biegłym sądowym?

Pewnie Cię zaskoczę, ale teoretycznie… każdy z nas!

Wymogiem jest bowiem posiadanie specjalistycznej wiedzy w jakiejś dziedzinie, przy czym wcale nie jest konieczne legitymowanie się np jakimś dyplomem. Oczywiście są specjalne listy biegłych sądowych prowadzone przez sądy, jednak nie można wykluczyć, że  kiedyś jakiś sąd będzie potrzebował wiedzy z zakresu dotyczącego akurat Twojego unikatowego hobby jakim jest… różdżkarstwo! – dla niewtajemniczonych – nie chodzi o czary tylko umiejętność wykrywania cieków wodnych 🙂

No dobra…, ale co to właściwie jest ta opinia biegłego i na jakiej podstawie się ją sporządza?

Mówiąc skrótowo opinia biegłego to najczęściej pisemna ocena faktów dokonana przez biegłego powołanego przez sąd. W przypadku spraw o mobbing taka opinia sporządzana jest zazwyczaj w oparciu o dokumentację medyczną pracownika, oględziny powoda i inny materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

Tu często pojawia się pytanie:

„Czy mogę prywatnie zlecić sporządzenie opinii i złożyć ją do akt wraz z pozwem jako dowód z opinii biegłego?” 

No i tu muszę Cię rozczarować drogi Czytelniku. Oczywiście możesz zlecić prywatną opinię i możesz złożyć ją do akt sprawy jako część uzasadnienia twojego stanowiska, jednak nie będzie ona traktowana jako dowód z opinii biegłego. Innymi słowy sąd i tak powoła własnego biegłego – cóż… taka procedura.

Zwróć uwagę drogi Czytelniku, że rolą biegłego jest jedynie ocena faktów w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych, biegły nie będzie więc poszukiwał za Ciebie dowodów czy ustalał okoliczności faktycznych w sprawie.

Rolą biegłego nie jest również dokonywanie wykładni prawa czy ustalania aktualnie obowiązujących przepisów. Jakie to ma w praktyce znaczenie w sprawie o mobbing? A no takie, że biegły nie będzie uprawniony do stwierdzenia, że w danej sprawie powód był ofiarą mobbingu, gdyż to – jako ocena prawna – należy wyłącznie do kompetencji sądu. Bez wątpienia jednak biegły będzie odpowiednią osobą do ustalenia, czy określone zachowania pozwanego przyczyniły się do rozstroju Twojego zdrowia.

Do zobaczenia wkrótce!

Kamil

 

 

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: